Benestar

Gent Gran

On es realitza?

Mancomunitat La Plana - (Tècnica: Eva Capdevila)

Sector el Quadro s/n

Malla (CP 08519)

Des de l'Àrea de Serveis Socials i Ciutadania s'atenen les necessitats que puguin tenir les persones d'avançada edat en tots els àmbits de la seva vida quotidiana:

 • Informació de recursos
 • Ajuts econòmics
 • Mobilitat
 • Atenció domiciliària
 • Tramitació de pensions, etc.


La vellesa, entesa com un procés amb nous reptes i noves oportunitats, ha d'esdevenir una experiència rica i positiva de saviesa, d'autonomia, de participació, de creativitat i de plenitud. I amb la finalitat de promoure el benestar i la promoció de la participació de la gent gran com a membres actius de la societat, Taradell ofereix diferents recursos des de diferents ens:

 • Llar Municipal Pensionista és un centre de reunió i d'activitats que ofereix la possibilitat d'ocupar el temps lliure de forma entretinguda, creativa i activa, cultivant a la vegada les relacions amb altres persones grans.
   
 • Mancomunitat la Plana a través del Programa de dinamització de la gent gran ofereix:
   
  • Diferents projectes, tallers, jornades, xerrades i conferències per millorar la qualitat de vida de la gent gran, sota el nom de Gent gran Activa.
    
  • Tallers anuals per la gent gran de psicomotricitat, d'informàtica, de creativitat i de memòria.
    
 • Fundació Vilademany abasta diferents serveis: residència assistida, habitatges tutelats, centre de dia i menjador social.
   
 • Càritas parroquial de Taradell acull i treballa amb les persones en situació de pobresa i necessitat.

Documents relacionats