Benestar

Què engloben els Serveis Socials?

Els Serveis Socials són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Aquests inclouen prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques orientades a fomentar l'autonomia de les persones, grups o comunitats.

Els Serveis Socials són un conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, que es coordinen des dels diferents estaments que actuen en el municipi: Ajuntament, Àrea Bàsica de Salut, Càrites i Fundació Vilademany.

Les principals funcions a desenvolupar són:

  1. Atenció social bàsica (EBAS)
  2. Servei socials d'atenció domiciliària
  3. Servei  socioeducatiu: Centre Obert El Puntal de Taradell
  4. Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona)
  5. Servei d'orientació i tramitació de prestacions econòmiques i serveis d'altres administracions
  6. Servei d'acompanyament a la inserció laboral.

Aquests serveis són prestats, en la seva majoria, per la Mancomunitat La Plana i estan ubicats a l'Ajuntament.