Serveis Socials

Servei Socials d'atenció domiciliària (SAD)

On es realitza?

Ajuntament de Taradell - Mancomunitat La Plana

c. de la Vila, 45

Taradell (CP 08519)

Els Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) són un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Els objectius són els de desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la vida autònoma, mantenir la persona al seu domicili millorant-ne la qualitat de vida, atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.

 1. Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:
   
  • Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.
    
  • Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d'altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l'apartat anterior.
    
 2. Servei de Teleassistència.

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de l'usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

Des de la central receptora, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una Unitat Mòbil o activar altres serveis d'urgència (sanitaris, bombers, policia local,...).

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat i /o dependència, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat, perquè puguin continuar vivint al seu domicili, amb seguretat i reduïnt el risc d'aïllament.

L'objectiu del servei és potenciar l'autonomia personal perquè no hagi de deixar el seu domicili.