Serveis Socials

Servei d'atenció, orientació, informació i tractament de la dependència

Des de l'àrea de Benestar Social s'ofereix orientació i informació de tots els serveis i prestacions de que poden disposar les persones amb dependència i/o discapacitat, les persones cuidadores o altres. Així mateix, és un servei d'atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència. Aquest servei és gratuït,  que gestiona els tràmits  i tot el procés per accedir a les ajudes tècniques i econòmiques establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

  • Requisits d'accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
     
  • Ajudes i prestacions que es poden sol licitar
     
  • Tramitació del reconeixement a la dependència i seguiment del Pla Individual d'Atenció a la persona dependent (PIA).