Serveis Socials

Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona)

On es realitza?

Mancomunitat La Plana

Sector el Quadro s/n

Malla

El BAT Osona és un servei per facilitar la vida diària de les persones en situació de dependència i la tasca dels seus cuidadors i familiars. El servei ofereix:

  • Assessorament i orientació sobre l'ús d'aparells tècnics
     
  • Assessorament sobre com es pot cuidar les persones amb dependència
     
  • Cessió de forma temporal d'aparells tècnics i ortopèdics


Qui pot rebre aquest servei?

Persones de la comarca d'Osona amb dependència temporal o permanent i persones que necessiten ajuda per evitar situacions de risc en el seu entorn, com ara caigudes o accidents.


S'ha de pagar?

Alguns ajuts es presten gratuïtament i en altres s'ha de pagar una part del cost. També hi ha la possibilitat de préstec i compra d'aparells. En qualsevol d'aquestes opcions se n'informarà les persones personalment.