Fundació Vilademany

C/ Jaume Balmes, 19 
08552 Taradell 
Tel 938 800 375 
Fax 938 126 735 
fundaciovilademany.org
Lloc web

Residència. Fundació Privada Vilademany

La Fundació Privada Vilademany basa les seves funcions i finalitats en donar serveis de tipus assistencial a les persones grans, prioritàriament amb veïnatge a Taradell.

És de naturalesa permanent i de caràcter benèfic o assistencial, sense fi lucratiu.

La Fundació assisteix a aquelles persones que estan mancades d'una sèrie de serveis o ajuts. Aquests serveis han de fer que la qualitat de vida de la persona atesa es mantingui a un nivell adequat.

Serveis que ofereix:

Recursos i informació relacionada

Lloc