Sostenibilitat

Millora la recollida selectiva a Taradell durant el 2019

Dimarts, 14/07/2020

Segons les dades facilitades per la Mancomunitat La Plana, el municipi de Taradell ha millorat el percentatge de recollida selectiva i de recuperació de residus durant el 2019. Així, si el percentatge de residus reciclables (matèria orgànica, multiproducte, oli, vidre, voluminosos...) recollits els anys anteriors era del 81-83%, el 2019 va passar a ser del 86%. A més, d'aquests residus se n'han pogut recuperar i reciclar un 75%, valor superior al dels darrers anys, que se situava entre el 71 i el 73%.

Aquests resultats es deuen bàsicament a una major recollida de multiproducte (envasos i paper i cartó), de voluminosos i del servei de la deixalleria. Ara bé, aquests augments també han provocat que la generació de residus per càpita arribi a 1,16 kg. per habitant i dia, superant la xifra dels 1,12-1,08 kg. per habitant i dia dels últims anys. Evidentment, aquest increment de la generació de residus per càpita no és una dada positiva, i per aquest motiu des de l'Ajuntament es reforçaran les mesures per fomentar la prevenció de residus entre la ciutadania.

Des de la Regidoria de Sostenibilitat, encapçalada per Joan Canó, es vol seguir millorant aquests resultats en els propers anys. Per això s'estan aplicant mesures en aquesta àrea: actualitzar l'ordenança de residus, regular l'accés i l'ús de l'àrea d'emergència (àrea d'aportació) o modificar l'horari d'obertura de la deixalleria.