Sostenibilitat

Aigua

L'aigua potable subministrada a Taradell està sotmesa a controls analítics que permeten la verificació del bon funcionament del sistema i del compliment de criteris de qualitat sanitària a l'aigua.

Aquestes anàlisis es realitzen al laboratori i analitza paràmetres químics, físics i biològics de les aigües de consum perquè siguin aptes per al consum humà. Els paràmetres que s'analitzen són:

  • Paràmetres microbiològics
  • Paràmetres químics
  • Paràmetres indicadors ( clor, conductivitat, olor, pH...)

Les mostres es prenen a diferents instal·lacions del servei d'aigües (dipòsits) i a diversos punts de la xarxa de distribució. A documents hi trobareu els diferents informes analítics d'enguany.


Esquema general d\'abastament d\'aigua en alta d\'Osona Sud


Per més informació: Aigües Osona