Sostenibilitat

Energia sostenible

Taradell és un dels municipis adherits al Pacte d'alcaldes i d'alcaldesses, una iniciativa de la Unió Europea contra el canvi climàtic i a favor de l'estalvi i l'eficiència energètica.

Medi ambient

Amb la signatura del Pacte, el municipi s'ha compromès a rebaixar les emissions de CO2 en un 20% abans de l'any 2020. El CO2 i els altres gasos d'efecte hivernacle generats per l'activitat humana tenen un paper important en l'escalfament global i el canvi climàtic.

Pacte dels alcaldes

Arran de l'adhesió al Pacte, Taradell ha redactant un Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), que fa un inventari de les emissions de CO2 del municipi i que defineix les actuacions necessàries per rebaixar el consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per redactar-lo l'Ajuntament ha comptat amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Juntament amb Taradell hi ha uns 4.000 municipis d'arreu d'Europa adherits al pacte, dels quals uns 170 són de la província de Barcelona.

Es preveu presentar cada 2 anys un informe de seguiment dels PAES, sobre la implementació de les accions a la Direcció General de Transport i Energia de la Comissió Europea (document adjunt, informe de seguiment juliol 2015)

Per a més informació, podeu consultar: