Sostenibilitat

Comença el període de prohibició d’encendre foc en terreny forestal

El període estarà vigent fins el proper 15 d'octubre.
Dimarts 15/03/2016

A partir del 15 de març, entra en vigor la prohibició d'encendre foc en zones forestals. Una regulació que estarà vigent fins al proper 15 d'octubre i que recull el decret 64/1995 que té com a objectiu establir mesures per prevenir els incendis forestals. La normativa regula que en els terrenys forestals – poblats o no d'espècies arbòries -, i en una franja inferior de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc.

En concret, no es poden cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni tampoc marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. En les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc si s'utilitzen barbacoes d'obra amb mata guspires.

El departament d'Agricultura informa que queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llençar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

El Departament d'Agricultura informa que també queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals o industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.  

 

Per demanar permís de foc, cal adreçar-se a l'Ajuntament. 

Els tràmits per demanar el permís de foc s'hauran de fer des de les oficines de l'Ajuntament, el mateix ajuntament gestionarà el permís del sol·licitant amb el departament d'Agricultura.