Salut

Animals de comanyia

Les condicions per a la tinença d'animals d'acolliment domèstic estan regulades per la normativa catalana i per la municipal amb l'objectiu de regular la protecció, la tinença i la venda d'animals, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics.
 

Cens d'animals de companyia

La persona propietària d'un animal de companyia (gat, gos o fura) està obligada a inscriure llur animal en el registre censal del municipi de Taradell si aquest és la residència habitual de I'animal, facilitant les dades del propietari i/o posseïdor i les de I'animal. Té  un termini de trenta dies comptats a partir de la data de naixement, adquisició de I'animal, canvi de residència, mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho a l'ajuntament. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, ha d'haver estat identificat electrònicament amb un microxip homologat. Un cop censat es facilitarà una xapa que ha de dur l'animal on hi figura el nom i les dades del propietari. En cas que no es faci la inscripció en el cens, els propietaris poden rebre una multa d'entre 100 i 400 euros. L'objectiu final és tenir un control de tots els animals per fomentar la bona convivència i evitar  abandonaments. 

Per gestionar les altes i baixes a aquest cens ho podeu fer a través del tràmit alta al cens municipal de gossos, gats i fures.


Campanyes

Des de l'Ajuntament s'ha realitzat diverses campanyes destinades als propietaris per promoure una tinença responsable dels seus animals de companyia i per tenir un registre acurat. Entre les accions fetes hi ha la creació d'una colònia controlada de gats abandonats, recollida de gossos abandonats, bosses per als toleikans, promoure la presència dels animals en els espais públics respectant el medi i les persones, o la Festa del Civisme o activitats de sensibilització a les escoles.

Enllaços relacionats

Seu electrònicaTràmits i gestionsPadróAlta al cens municipal de gossos, gats i fures