Alta al cens municipal de gossos, gats i fures

Alta d'un gos, gat o fura al cens municipal caní.
Qui el pot demanar?
El/la propietari/ària de l’animal. El/la propietari/ària ha d’estar empadronat a Taradell.
Cost
Les taxes previstes a l’Ordenança fiscal núm. 16 de l’Ajuntament de Taradell
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • D.N.I. del propietari
 • Targeta del microxip:
  Si són gossos perillosos cal sol•licitar la llicència municipal corresponent, i ha de portar la documentació següent a les oficines de:

  Ajuntament de Taradell
  C/ de la Vila, 45
  de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres.
   
 • Revisió mèdica del/de la propietari/ària
 • Dues fotografies tipus carnet del/de la propietari/ària
 • Certificat de penals del/de la propietari/ària
 • Certificat de vacunació de l’animal
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.
 • Es consideren gossos perillosos, si compleixen alguna de les condicions següents: Si tenen antecedents d’haver agredit persones o altres gossos.
 • Si han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Si pertanyen a alguna de les següents races o als seus encreuaments:
  - Bull terrier
  - Staffordshire
  - Dòberman
  - Dog argentí
  - Dog de Bordeus
  - Dogo del Tibet
  - Fila brasiler
  - Rottweiler
  - Bullmastiff
  - Mastí napolità
  - Pit bull terrier
  - Presa canari
  - Presa mallorquí (trotador mallorquí?)
  - Tosa japonès
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A Inti Veterinaris Taradell
Horari: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8
Tel urgències: 670 09 33 08