Benestar

Servei de foment de la convivència

Per fer de la convivència una constant en les actuacions que es porten a terme des de l'ajuntament, es promou un seguit de mesures totes elles basades en el respecte i l'educació com a base de la relació entre les persones. Són accions conjuntes  dutes a terme amb la participació de diferents entitats i/o persones del municipi amb l'objectiu de sensibilitzar els vilatans sobre la importància de mantenir comportaments cívics com la tinença responsable d'animals de companyia, la recollida de deixalles o el respecte dels espais comuns.

Altres enllaços: