Benestar

Servei d'assessorament jurídic per a persones nouvingudes

És un servei d'informació i orientació en matèria de legislació d'estrangeria i la tramitació de permisos de residència, treball i nacionalitat. També informa dels programes d'acollida i serveis generals que ofereix el territori, així com promou i col·labora en campanyes de sensibilització contra actes o conductes discriminatòries o xenòfobes.

Altres enllaços: