Benestar

Servei d'acompanyament al reagrupament

El reagrupament familiar consisteix en el procés pel qual l'estranger amb autorització per residir a Espanya pot sol·licitar el reagrupament del cònjuge,descendents i/o ascendents. Per aquest motiu el Pla de Convivència disposa d'un programa d'acompanyament pel reagrupament familiar destinat a anticipar necessitats.

Altres enllaços: