Identitat corporativa

L'Ajuntament de Taradell disposa d'un manual de marca per aplicar correctament el seu logotip corporatiu, un manual que estableix les normes gràfiques d'identificació visual i és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la institució

Logotip Corporatiu - Ajuntament de Taradell
Logotip Corporatiu - Ajuntament de Taradell
Logotip Corporatiu - Ajuntament de Taradell
Logotip Corporatiu - Ajuntament de Taradell

Amb la finalitat de fer-ne la màxima difusió i un ús correcte de l'imagotip corporatiu de l'Ajuntament de Taradell, posem a disposició de les diferents entitats, empreses, mitjans de comunicació, impremtes, etc. un arxiu .ZIP on es pot trobar el manual de marca i els diferents arxius pereparats per utilitzar en diferents aplicacions, arxiu que trobareu enllaçat a continuació.