Ja es pot accedir al centre d'infantil de Les Pinediques des del Passatge de l'Escola

S'hi pot entrar tant des de la carretera de Balenyà com des del carrer Miquel Martí i Pol

Dilluns, 27/02/2023

Gràcies a les obres d'urbanització de l'espai de davant de Can Costa (PAU-10), entre el carrer Miquel Martí i Pol i la carretera de Balenyà, l'Escola Infantil Les Pinediques ja disposa d'una nova entrada a l'edifici des del passatge de l'Escola. Aquest passatge, de prioritat per a vianants —plataforma única— i tancat a la circulació de vehicles motoritzats (excepte per entrar als garatges dels futurs habitatges) compta amb una zona verda equipada amb jocs infantils i bancs, la qual ha permet un entorn escolar pacificat i segur. Cal destacar que en el projecte de reforma de l'escola de l'any 1936, realitzat per l'arquitecte municipal Manel Gausa, ja es preveia aquesta entrada des del cantó sud, cosa que no estava contemplada en el Pla de Millora Urbana del sector de l'any 2007.

En la fase d'execució del projecte d'urbanització d'aquesta zona, redactat i aprovat el 2020, és quan es va incorporar i plasmar aquesta nova entrada, després de les converses mantingudes durant les obres entre les regidories d'Educació, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament i la comunitat educativa de Les Pinediques. Així, s'ha modificat la porta d'accés i s'ha instal·lat un nou porter automàtic.

Localització relacionada

Enllaços relacionats