Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl

Data de l'anunci Dimarts 07/03/2006

Documents adjunts