Ordenances generals

AnuncisData
Ordenança municipal de tinença d'animals15/10/2010
Ordenança municipal reguladora de circulació de Taradell i annex16/02/2023
Ordenança de bon govern, civisme i convivència03/10/2019
Ordenança municipal de mobilització del parc d´habitatges buits12/02/2021
Aprovació definitiva modificació del Reglament dels Vigilants Locals07/03/2023
Ordenança d'activitats sectorials i no classificades02/02/2024
2