Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats - 2023

Data de l'anunci Dimecres 26/07/2023

Documents adjunts