Aprovació inicial Modificació núm. 18 POUM: Ajust en la qualificació urbanística d´una parcel.la al c. Jaume I

Data de l'anunci Dilluns 24/04/2023

Documents adjunts