Aprovació inicial Regularització de finques registrals

Data de l'anunci Dijous 21/07/2022

Documents adjunts