Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Ampliació area caça Societat Caçadors Tona 28/11/2016
Exp sanc infracció normativa seguretat ciutadana 18/11/2016
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 7/2016 14/11/2016
Edicte aprovació definitiva modificació parcial traçat El Camp 08/11/2016
Edicte aprovació provisional OFM 2017 28/10/2016
Edicte aprovació Plecs clàusules administratives concessió Can costa 19/10/2016
Plec clàusules administratives particulars concessió Can Costa 19/10/2016
Edicte expedient sancionador trànsit 18/10/2016
Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 7-2016 07/10/2016
Informació pública llicència ambiental 22/09/2016
Anunci sobre projecte obres CCOsona 04/08/2016
Edicte contractació personal 14/07/2016
Edicte contractació personal 14/07/2016
Edicte exposició pública Compte General 2015 05/07/2016
Edicte nomenament funcionari interí 04/07/2016
Annex a l'edicte d'aprovació inicial del Codi ètic 28/06/2016
Edicte aprovació inicial Codi Ètic Ajuntament de Taradell 28/06/2016
Edicte cobrament rebuts IAE 28/06/2016
Selecció agents auxiliars. Resultat proves 20 de juny 20/06/2016
Edicte expedient sancionador 17/06/2016