Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte aprovació inicial modificació crèdit 2-2017 10/04/2017
Aprovació definitiva Reglament Biblioteca 22/03/2017
Edicte bases concessió beques escolars 13/03/2017
Anunci bases concessió beques escolars
Edicte Pla parcial El Vivet. Divisió en sectors. 01/03/2017
Edicte Pla parcial El Vivet. Subsector 1. 01/03/2017
Edicte PMU Font d'en Deu 01/03/2017
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 1 24/02/2017
Notificació de procediment per edicte 17/02/2017
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 9/2016 27/01/2017
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2017 27/01/2017
Edicte nomenament funcionari interí 10/01/2017
Edicte nomenament personal eventual 10/01/2017
Edicte modificació Ordenança Fiscal núm. 1 02/01/2017
Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 9/2016 28/12/2016
Edicte aprovació inicial Pressupost 2017 28/12/2016
Edicte aprovació inicial Modificació núm. 9 del POUM 19/12/2016
Exposició pública aprovació inicial Reglament Biblioteca 09/12/2016
Edicte expedient sancionador 05/12/2016
Edicte licitació Bar Can Costa 05/12/2016