Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Aprovació Compte General 30/05/2017
Aprovació inicial modificació POUM núm. 10 23/05/2017
Aprovació bases i convocatòria subvencions concurrència entitats 2017 18/05/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 2-2017 17/05/2017
Edicte expedient sancionador 04/05/2017
Aprovació obres renovació aigua c/de la Vila 19/04/2017
Notificació resolució expedient sancionador 20/04/2017
Edicte aprovació inicial modificació crèdit 2-2017 10/04/2017
Aprovació definitiva Reglament Biblioteca 22/03/2017
Edicte bases concessió beques escolars 13/03/2017
Anunci bases concessió beques escolars
Edicte Pla parcial El Vivet. Divisió en sectors. 01/03/2017
Edicte Pla parcial El Vivet. Subsector 1. 01/03/2017
Edicte PMU Font d'en Deu 01/03/2017
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal núm. 1 24/02/2017
Notificació de procediment per edicte 17/02/2017
Edicte aprovació definitiva Modificació crèdit 9/2016 27/01/2017
Edicte aprovació definitiva Pressupost 2017 27/01/2017
Edicte nomenament funcionari interí 10/01/2017
Edicte nomenament personal eventual 10/01/2017