Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Aprovació definitiva PMU 3 - Font d'en Deu 05/12/2017
Contractació laboral interina 04/10/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 5-2017 25/09/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 4-2017 21/08/2017
Aprovació inicial modificació crèdit 5-2017 21/08/2017
Creació fitxers de dades personals de l'Ajuntament de Taradell 09/08/2017
Modificació de crèdit 4-2017 24/07/2017
Modificació annex ordenança de circulació de Taradell 21/07/2017
Informació cobrament IAE 10/07/2017
Edicte contractació personal laboral interí 03/07/2017
Edicte creació fitxers dades personals 22/06/2017
Edicte delegacions regidors 22/06/2017
Edicte nomenament funcionari interí per vacances 16/06/2017
Aprovació Compte General 30/05/2017
Aprovació inicial modificació POUM núm. 10 23/05/2017
Aprovació bases i convocatòria subvencions concurrència entitats 2017 18/05/2017
Aprovació definitiva modificació crèdit 2-2017 17/05/2017
Edicte expedient sancionador 04/05/2017
Aprovació obres renovació aigua c/de la Vila 19/04/2017
Notificació resolució expedient sancionador 20/04/2017