Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Aprovació defintiva modificació de crèdit 3/2018 14/06/2018
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 82 14/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent 14/06/2018
Edicte vehicle abandonat 14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca 14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària 14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell 11/06/2018
Aprovació projecte bàsic i d'execució de 16 habitatges tutelats a Taradell 01/06/2018
Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2018 22/05/2018
Aprovació inicial Projecte de reparcel.lació del PMU-3 Camí de la Font d'en Déu 22/05/2018
Informació pública llicència ambiental 18/05/2018
Aprovació inicial modificació crèdit 3/2018 11/05/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 2/2018 i expedient extrajudicial de crèdits 10/05/2018
Quota IAE 2018 06/05/2018
Edicte modificació cartipàs municipal 17/04/2018
Reconeixement de crèdits i modificació de crèdits 2/2018 06/04/2018
Adjudicació contracte redacció del projecte ''Urbanització del tram 1 de la Ronda de Montserrat'' 28/03/2018
Edicte bases reguladores concessió beques extraescolars i esportives 2018 26/03/2018
Aprovació projecte enderroc edifici 09/03/2018
Edicte modificació retribucions càrrecs electes 09/03/2018