Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte contractació subministrament energia elèctrica 12/02/2010
Edicte creació i imposició preu públic 12/02/2010
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits 04/02/2010
Edicte adjudicació provisional contractació 29/01/2010
Edicte aprovació inicial ordenança 29/01/2010
Edicte aprovació inicial pressupost general 2010 29/01/2010
Edicte sobre notificació a interessat 11/01/2010
Edicte devolució i cancel.lació garantia definitiva 22/12/2009
Edicte modificació ordenances fiscals municipals pel 2010 16/12/2009
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 04/12/2009
Edicte aprovació provisional modificació ordenança municipal tinença animals 04/12/2009
Edicte baixa creditors pressupost 2009 04/12/2009
Edicte subhasta electrònica 04/12/2009
Edicte desvallestament vehicle 11/11/2009
Edicte aprovació provisional modificació ordenança 30/10/2009
Edicte adjudicació obres 14/10/2009
Edicte convocatòria licitació 23/06/2009
Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits pressupostaris 08/06/2009
Edicte aprovació inicial exp. modificació de crèdits, pressupost 2009 05/06/2009
Edicte adjudicació definitiva contracte, exp. 1/2009 FEIL 04/06/2009