Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte aprovació inicial modif. num. 7 POUM 18/03/2014
contractació temporal per baixa laboral 04/03/2014
Edicte contractació per suplència baixa 27/02/2014
Edicte aprovació definitiva Pressupost i plantilla 2014 21/02/2014
Edicte modificació Reglament servei aigua 14/02/2014
Edicte ocupació plaça agent 05/02/2014
Edicte aprovació inicial pressupost 2014, bases execució i plantilla de personal 23/01/2014
Edicte plaça peó brigada 19/12/2013
Edicte aprovació definitiva ordenances fiscals municipals 2014 17/12/2013
Edicte cessió CAP 12/12/2013
Edicte contractació Peó 21/01/2013
Edicte contractació Peó 21/11/2013
Edicte modificació ordenança sorolls i vibracions de Taradell 15/11/2013
Edicte instal.lació càmeres 13/11/2013
Edicte aprovació provisional ordenances fiscals 2014 25/10/2013
Ple 2013-10-24, extra 24/10/2013
Edicte modificació POUM num.6 15/10/2013
Edicte activitat de camp de vol 17/09/2013
Edicte desafectació CAP 02/08/2013
Edicte implantació centre hípic 29/05/2013