Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Edicte aprovació definitiva projecte 13/06/2014
Edicte nomenament funcionarí interí 11/06/2014
Edicte aprovació Pla riscos especials de Taradell 09/06/2014
Edicte aprovació projecte instal.lació caldera biomassa 09/06/2014
Edicte aprovació projecte Reurbanització Av. Mn. Cinto Verdaguer 09/06/2014
Edicte concessió servei bar Font Gran 09/06/2014
Edicte definitiu cameres Goitallolps 09/06/2014
Edicte modificació ordenança sorolls. Mapa acústic. 09/06/2014
Edicte subvencions concurrencia per entitats 09/06/2014
Edicte vei cameres Goitallops 09/06/2014
Edicte licitació Espai d'Aigua 05/05/2014
Edicte modificació crèdit 1/2014 i 2/2014 02/05/2014
Edicte plaça auxiliar administratiu/va àrea cultura 24/04/2014
Edicte plaça Tècnic/a turisme 24/04/2014
Edicte plaça peó brigada municipal 17/04/2014
Edicte modificació estatuts Mancomunitat La Plana 14/04/2014
Edicte convocatòria contractació auxiliar administratiu àrea cultura 04/04/2014
Edicte convocatòria contractació tècnic de turisme 04/04/2014
Edicte modificació Reglament aigua 04/04/2014
Edicte bases contractació peons Brigada 28/03/2014