Seu electrònica

Presenteu les vostres factures electròniques i consulteu online el seu estat de tramitació

El 15 de gener del 2015 entra en vigor la llei 25/2013 d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, que estableix la obligatorietat que totes les administracions públiques rebin les factures en format electrònic. 

Amb motiu d'aquest canvi normatiu, i amb la voluntat d'acostar-nos a les noves formes de relació que utilitzen les tecnologies i els procediments de la administració electrònica, l'Ajuntament de Taradell vol posar a la vostra disposició diferents eines per ajudar-vos a posar en pràctica aquest nou procediment.

cliqui aquí per presentar la seva factura electrònica

Què es el servei e-FACT?
​Què es considera factura electrònica?
Beneficis per a les empreses
Com facturar electrònicament a l'Ajuntament
Com enviar les factures electròniques a l'Ajuntament
Accés a la bústia de lliurament
Proveïdors obligats a presentar les factures en format electrònic 

Què és el servei e-FACT?

L'e-FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

L'e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

Què es considera factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu al portal Facturae quines són les obligacions en l'emissió de factures.

  • Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
  • Registre d'entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Com facturar electrònicament a l'Ajuntament

El format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposen de diversos mecanismes:

  • A través de l'aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar a la web www.facturae.es a Gestió de facturació electrònica.
  • www.b2brouter.net/ca servei al núvol que permet crear factures electròniques en format Facturae fàcilment, de forma gratuïta i enviar-la directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
  • www.hazteunafacturae.com web en la versió BASIC admet l'enviament gratuït de només 3 factures al mes
  • Mitjançant complements de facturació electrònica disponibles per a Microsoft Word 2007, Word 2010 i Excel 2010 que podeu descarregar de franc des de factoffice.codeplex.com o offinvoice.codeplex.com.
  • Diverses empreses privades i moltes entitats financeres presten serveis de facturació electrònica que us facilitaran l'emissió i tramesa de factures electròniques en format facturae. Consulteu l'enllaç Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Com enviar les factures electròniques a l'Ajuntament

La tramesa de factures electròniques a l'Ajuntament de Taradell es pot fer per dues vies:

Accés a la bústia de lliurament

Premeu l'enllaç per accedir a la bústia de lliurament de factures electròniques de l'Ajuntament de Taradell.

Per fer possible l'expedició de factures electròniques és obligatori informar dels codis DIR3. L'Ajuntament de Taradell té un codi únic per a l'Oficina Comptable, l'Òrgan Gestor i la Unitat Tramitadora, és el L01082785.

Proveïdors obligats a presentar les factures en format electrònic 

Estan obligats a presentar factura electrònica aquelles empreses proveïdores de l'Ajuntament de Taradell que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empresa i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Si sou una empresa individual (autònom/a)

Tot i que no en teniu obligació, si ho desitgeu podeu presentar les vostres factures electrònicament. En qualsevol cas, si no podeu o no voleu presentar-les en format electrònic, tot seguit us informem de les dades fiscals de l'Ajuntament de Taradell a les quals heu d'emetre les vostres factures:

Ajuntament de Taradell
C. de la Vila, 45
08552 - TARADELL
NIF P08.278.00D

Més informació

Banner Solstici 2022

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Segell infoparticipa 2021