Urbanització de la zona verda del carrer de Vic cantonada amb el carrer Vilanova

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Pretén urbanitzar la zona amb la creació d'una línia d'aparcaments en bateria, la creació d'un camí peatonal, la integració de l'estació transformadora dins del parc amb unes grades de fusta, la plantació d'herba resistent i de baix manteniment, la plantació d'arbres, la supressió de barreres arquitectòniques i la col·locació de jocs infantils.

Número de contracte
3/2009
Fase
Contractació programada
Pressupost
87.662,45 i.i. €
Procediment
Negociat sense publicitat
Data límit presentació ofertes
30/03/2009
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938 126 100
Fax
938 800 975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa amb més d'un criteri de valoració
Preu final
86.420,00 i.i. €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
JIMCAT CONSTRUCTORS DE LES GUILLERIES, S.L.
NIF
B61958062
Data adjudicació
01/06/2009
Adreça
Ctra. de Viladrau, núm. 38 - 08552 Taradell
Telefon
93 812 61 61
Fax
93 812 61 61

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020