Renovació de la il·luminació de la zona Castellets del municipi

Tipus contracte
Suministraments
Número de contracte
exp.1-2010-OBRA
Fase
Contractació programada
Pressupost
169.709,51 i.i. €
Procediment
procediment negociat sense publicitat
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938126100
Fax
938800975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
oferta econòmicament més avantatjosa amb més d'un criteri de valoració
Preu final
172.221,00 i.i. (18%) €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
Ferran Vilaró i Codina
NIF
38.159.739-W
Data adjudicació
30/08/2010
Adreça
Ctra. Montrodon, núm. 1
Telefon
938800127

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020