Espai d'Aigua de Taradell. Fase III.

Tipus contracte
Obres
Descripció contracte

Es tracta de les obres de finalització de l'Espai d'Aigua de Taradell. Aquesta fase consta aproximadament d'un 40% d'obres constructives i un 60% d'instal.lacions per posar el servei en funcionament. Termini de presentació: 26 dies naturals a comptar del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci al BOP de Barcelona i al DOGC.

Número de contracte
31/2014-S
Fase
Contractació programada
Pressupost
2.442.601,31 i.i. €
Procediment
tramitació ordinària i procediment obert
Data límit presentació ofertes
16/06/2014
Ordenant
Ajuntament de Taradell
Telèfon
938126100
Fax
938800975
Correu-e
taradelltaradell.cat
Forma adjudicació
Aplicació de més d'un criteri de valoració
Preu final
1.808.678,77 (IVA no incl €

DADES ADJUDICACI
Nom adjudicatari
Construccions Ferrer s.a-Cimelsa s.l. (UTE)
NIF
A08339897
Data adjudicació
10/07/2014
Adreça
Dues Soles, 3 08500 Vic
Telefon
938861666
Fax
938862566
Correu_e
ferrerconstruccions.com

Més informació

Banner COVID-19 - 2020/10/14

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Pressupostos participatius joventut 2021
Infoparticipa 2020