Salut

Mesures de protecció contra l'ozó troposfèric

Definició i riscos

L'ozó troposfèric pot trobar-se en concentracions superiors a les habituals a l'atmosfera i, en aquest cas, és considerat un contaminant atmosfèric i se'n fa un seguiment.

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.

També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Com protegir-se

Per reduir l'exposició a l'ozó troposfèric i els possibles efectes sobre la salut d'aquest contaminant, es recomana a les persones més vulnerables a aquests efectes (persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades) que, en la mesura del possible, redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos, realitzades a l'aire lliure, durant el període que se superi el llindar d'informació, i que les evitin en cas de superació del llindar d'alerta.

Informació

Hi ha un llindar d'informació a partir del qual és obligatori informar a la població que les concentracions d'ozó són elevades, i un llindar d'alerta en el qual s'ha de fer un nou avís.

Des de l'Ajuntament de Taradell, es manté actualitzada la pàgina web amb la situació que hi hagi en cada moment, informació que trobareu situada a dalt de tot de la portada, en forma d'AVÍS.

A part, una altra manera de saber les actualitzacions és descarregar-se l'aplicació per a mòbils AireCat (desenvolupada per la Generalitat) per fer el seguiment dels nivells d'ozó troposfèric.

Consulta la previsió dels nivells d'ozó d'avui i dels propers dies al web de la Generalitat de Catalunya.