Habitatge

Subvenció sobre l’IBI per a propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge

La convocatòria de subvencions per l'IBI està oberta fins al 31 d'octubre de 2019

Dilluns, 23/09/2019

Subvenció IBI 2019

Des del Servei d'Habitatge de la Mancomunitat la Plana s'ha posat en marxa una línia de subvencions per al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per a propietaris d'habitatges adscrits a la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat la Plana. El termini per sol·licitar l'ajut és del 16 de setembre al 31 d'octubre.

L'objectiu d'aquestes subvencions és establir mesures de foment i de suport al Programa de Mediació per al Lloguer Social de la Mancomunitat La Plana, per incentivar el creixement de l'oferta de pisos a preu assequible a la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana, i sensibilitzar d'aquesta manera els propietaris d'habitatges buits en la necessitat de posar-los a disposició d'un servei amb un rerefons solidari. Amb això es vol promoure la mobilització del parc desocupat i rendibilitzar el parc de lloguer existent amb la incentivació de mesures per evitar l'exclusió social residencial.

La subvenció va adreçada a:

  • Propietaris d'habitatges llogats a través de la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat.
  • Propietaris amb l'habitatge dipositat a la Borsa d'Habitatge per almenys 12 mesos.
  • Nous propietaris que dipositin l'habitatge a la Borsa per almenys 12 mesos

Es subvencionarà fins a un màxim de 170 € de la quota líquida de l'IBI de cadascun dels habitatges que compleixi els requisits de la convocatòria.
En cas de superar el crèdit disponible per a la subvenció es prorratejarà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits segons les bases de la convocatòria.

La sol·licitud s'haurà de presentar a la Mancomunitat La Plana, a les oficines de la Borsa situada al Sector El Quadro s/n de Malla de 9 a 14 h i de 15 a 17 h (excepte divendres, que serà de 9 a 14 h). Per més informació podeu contactar amb el Servei d'Habitatge al telèfon 938 125 445.

Les bases i la documentació requerida per accedir a la subvenció les podeu trobar aquí sota en forma d'arxius adjunts.