Habitatge

Borsa d'habitatge

On es realitza?

Ajuntament de Taradell - Tècnic: Ramon Comerma

Horari

Els dimarts, cada quinze dies, de 9 a 12h a les oficines de l'Ajuntament. Cal sol·licitar cita previa via telefónica.

La borsa d'habitatge és un servei municipal gratuït gestionat a través de la Mancomunitat la Plana. És un servei de mediació que posa en contacte propietaris i interessats en cercar un habitatge, assessorant i gestionant ambdues parts i garantint el correcte ús de l'habitatge.

Els serveis que s'ofereixen són: