Esport

Escola Esportiva

Què és l'Escola Esportiva?

L'Escola Esportiva municipal és una eina de promoció de l'esport extraescolar no competitiu, la qual pretén ser una oferta complementària per altres extraescolars, esportius o no. Està impulsada per l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Taradell i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L'activitat utilitza la metodologia del SOM Extraescolar, del Consell Esportiu d'Osona, la qual combina el treball per competències del projecte educatiu amb la pràctica multiesportiva del projecte esportiu. Aquesta metodologia pretén incidir en el creixement integral dels infants: per una banda el treball per competències aporta un seguit d'habilitats conductuals, mentre que la pràctica multiesportiva contribueix en l'adquisició d'una àmplia riquesa motriu per part dels nens i nenes. A més, l'Escola Esportiva també busca incentivar la relació entre els nens i nenes de Taradell, indiferentment del centre escolar on estiguin inscrits.

Durant el transcurs de l'extraescolar, es practicaran diversos esports adaptats a l'edat dels nens i nenes, tant pel que fa al material com al desenvolupament del joc.

Informació tècnica

Destinataris Nens i nenes en edat de primària amb escolarització i/o residència a Taradell.
Dies i horari Cada dilluns i dijous, de les 17:15 h. a les 18:15 h.
Espai Gimnàs i pati de l'escola Les Pinediques.
Preu 10 € al mes per participant.
Inscripcions Es poden fer a través d'aquest enllaç
Inici Dilluns 3 d'octubre de 2022

Per més informació podeu contactar amb el Tècnic d'Esports de l'Ajuntament de Taradell enviant un correu electrònic a joelcollell@taradell.cat o trucant al 938 126 100 els dimecres de 9 del matí a 2 de la tarda.

QUÈ ÉS L\'ESCOLA ESPORTIVA