21è Premi Solstici - Bases de participació

1. Categories

    El premi literari Solstici s'obre a les categories següents:

    Categoria A: Fins a 12 anys fets al llarg del 2023

    Categoria B: A partir de 13 i fins a 17 anys fets al llarg del 2023

    Categoria C: A partir de 18 anys fet al llarg del 2023

2. S'hi poden presentar obres en prosa i en poesia

 • Totes les obres presentades en prosa i poesia tindran com a tema: EL FOC
 • Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.
 • Els autors eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de

    plagi.

3. Característiques de les obres presentades

 • Els treballs s'han de presentar en format DIN A4, amb lletra Arial, cos de lletra 12 i amb interlineat 1'5.
 • El format de la prosa serà de relat únic. 
 • L'extensió per a les obres en prosa serà, en totes les categories d'un màxim de 6 pàgines. 
 • En poesia, es pot presentar un únic poema o bé un recull de poemes que no excedeixi els 200 versos.
 • Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor.
 • No s'admetran obres escrites per més d'un autor ni aquelles d'autors premiats en alguna de les edicions anteriors del Premi Solstici.

4. Com presentar les obres

     Caldrà omplir un formulari a l'adreça taradell.cat/premisolstici amb les dades següents:

 • Categoria en la qual es participa (A, B o C)
 • Modalitat (prosa o poesia)
 • Títol de l'obra
 • Pseudònim
 • Dades personals
 • Dades de contacte
 • S'adjuntarà el treball amb el títol i sense signar en format pdf al mateix formulari. El nom de l'arxiu serà el títol del treball.
 • L'organització garantirà l'anonimat dels autors. Un cop s'hagi rebut l'original, es confirmarà per correu electrònic a l'autor/a.
 • Si no es rep la confirmació, cal posar-se en contacte telefònic amb l'organització a través del telèfon 93 880 10 56 per tal de comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.
 • Els alumnes de les escoles de Taradell disposaran d'un punt de recollida.

5. El termini de presentació: el dia 23 d'abril de 2023.

6. Els premis

       Categoria A   Prosa: 10è Premi Infantil Jordi Capell: un lot de llibres

                             Poesia: 10è Premi Infantil Jordi capell: un lot de llibres

       Categoria B   Poesia o prosa indistintament: una tauleta electrònica

       Categoria C   Prosa: 1r premi: 500 euros   -   2n premi: 300 euros

                             Poesia: 1r premi: 500 euros  -   2n premi: 300 euros

7. El jurat

Els premis seran atorgats per la votació dels membres que formen el jurat del Premi Literari Solstici: Rosa Codina i Costa, Aniol Florensa i Tort, Montse Morcillo i Vivet, Marta Ramírez i Baró, Jesús Ramos i Santiago, Àlex Riera i González, Lluís Rovira i Masnou i Aleix Solà i Pascual.

8. Proclamació del veredicte i lliurament dels premis

          Dissabte, 10 de juny, a les 12 del migdia

          Biblioteca Antoni Pladevall i Font - Taradell

Els guanyadors es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis. La seva presència és un requisit indispensable per a poder rebre el guardó i la dotació econòmica, de manera que, si a algú no li anés bé presentar-se, caldrà que designi un representant.

9. Les obres guanyadors quedaran en dipòsit de l'organització. Les no seleccionades es destruiran.

10. L'organització es reserva el dret de publicar l'obra guanyadora i de fer-ne ús en actes culturals sense ànim de lucre.

11. La presentació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases. Els membres del jurat resoldran les qüestions no previstes a les bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà als webs de l'Ajuntament i la Biblioteca de Taradell

twitter