Subvencions municipals

Anualment, l'Ajuntament de Taradell subscriu convenis de col·laboració amb entitats del municipi, que compleixen uns requisits específics i que es recullen en el degut conveni de col·laboració.

L'objectiu principal d'aquestes entitats és promoure i impulsar activitats culturals en el municipi i potenciar les costums, festes i tradicions catalanes.

D'altre banda, l'Ajuntament de Taradell convoca subvencions per a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre del municipi durant l'any en curs, amb l'objectiu de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a activitats i projectes d'utilitat pública o d'interès social que es realitzin a l'àmbit de Taradell.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès pùblic o social que tinguin per finalitat:

  • La promoció de l'esport i l'activitat física
  • La promoció i difusió d'activitats culturals
  • La promoció i difusió d'activitats educatives
  • La promoció de la participació ciutadana

 

L'1 de juliol s'obre la convocatòria per sol·licitar les subvencions de concurrència competitiva per entitats de l'exercici 2020, consulta les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva. 

 

Subvencions amb entitats per conveni

Aquests convenis tenen una vigència d'un any des de la data de signatura.

Entitat Objecte Ajuda 2019 Data signatura
Agrupació Sardanista de Taradell

Organització de l'Aplec de la Sardana, organització d'audicions de sardanes ( sardanes Vermut i Berenar, Pujada de Sardanes al Castell d'en Boix) i l'arribada de la flama del canigó per Sant Joan.

3.000€ 09/07/2019
Consell de Joventut de Taradell

Organització de la Festa Major Jove, organització de la Festa de les Arts i les activitats paral·leles que se'n deriven, i desenvolupament d'activitats de caràcter festiu per a la Castanyada.

10.000€ 11/09/2019
Esbart Dansaire Sant Genís Té com a principals finalitat l'ensenyament i promoció dels balls tradicionals catalans, ball de bastons. Així com l'organització de ballades en diferents actes tan del municipi com fora d'aquest. 2.000€ 04/07/2019
Colla jove de geganters i Grallers de Taradell

Trobada de gegants de Taradell. Acompanyament i sortida en trobades d'altres municipis així com en festes senyalades de la vila de Taradell

2.000€ 09/07/2019
Patronat Local de la Vellesa

Desenvolupa com a principal activitat la organització de la Festa de la vellesa de Taradell. Que té com a principals actes destacats: La recepció dels homenatjats, la celebració d'una missa solemne, organització d'actuacions populars i el dinar de germanor.

2.500€ 04/07/2019
Comissió de Festes d'en Toca-sons 

Festa d'en Toca-sons i activitats paral·leles que se'n deriven (Toca-sons Canalla, Poblat Bandoler i la Foscor d'en Toca-sons).

9.000€ 11/07/2019
Associació Tonis Taradell

Passant dels Tres Tombs, Fogueres de Sant Antoni Abat i Tast del Porc 

6.000€ 04/07/2019
Associació de Jubilats

Desenvolupa com a principals activitats: Activitats formatives (xerrades i tallers, noves tecnologies, anglès), saludables (gimnàstica, taller de memòria), creatives (puntes al coixí, llana, patchwork), recreatives (billar, parxís, dòmino, rummyclub, cartes). Ofereix xervei de perruqueria, podologia i bar. Aproximadament, cada mes s'organitza una excursió, trobada o celebració de caire tradicional i cultural.

3.000€ 04/07/2019

A l'apartat inferior de la pàgina hi ha annexat l'aprovació de convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Taradell i diverses entitats del municipi per a l'exercici 2019

 

Subvencions de concurrència competitives

 

Entitat Objecte Puntuació Subvenció 2019
Entitats Culturals      

Ass. Teatral Canya que no és conya

Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 87 1.679,70 €

Centre Excursionista de Taradell

Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 86 1.660,40 €

Coral Arpa

Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 84 1.000,00 €

Som Dones

Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 94 1.814,85 €

Tint Taradell Teatre

Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 53 650,00 €
Entitats Educatives      

AMPA Col·legi Les Pinediques

Promoure i difondre l'educació al municipi 81 938,30 €

AMPA Escola el Gurri

Promoure i difondre l'educació al municipi 88 1.019.39 €

AMPA INS Taradell

Promoure i difondre l'educació al municipi 82 949,88 €

AMPA Escoles Bressol

Promoure i difondre l'educació al municipi 84 973,05 €

AMPA St Genís Sta Agnès

Promoure i difondre l'educació al municipi 88 1.019,39 €
Enitats Esportives      

Club del Parc d'Esports

Fomentar l'esport al municipi 94 3.000,00 €

Club Patí Taradell

Fomentar l'esport al municipi 94 3.000,00 €

Unió Deportiva Taradell

Fomentar l'esport al municipi 94 3.000,00 €

En l'apartat inferior de la pàgina hi ha annexat la  documentació completa de les bases reguladores i resolució definitiva d'atorgament de subvencions 2019