16è Premi Literari Solstici de Taradell

La biblioteca Antoni Pladevall i Font juntament amb la Comissió Premi Solstici ha convocat la setzena edició del Premi Literari Solstici de Taradell. 
Dilluns, 19/03/2018

Enguany, el termini de presentació de les obres és el dia 28 d'abril i la temàtica és lliure, tant per a la categoria A (fins a 12 anys fets al llarg del 2018) com per la B (a partir de 16 anys fets al llarg del 2018). Les obres han de ser inèdites i escrites en català.

Pel que fa als premis, s'estableixen dues modalitats en la categoria B amb 400 i 250 euros respectivament (Primer i segon premi de poesia i primer i segon premi de prosa) mentre que a la categoria A -Premi Infantil Jordi Capell- es lliurarà un primer premi en prosa i un altra en poesia que consistirà en un lot de llibres.

El lliurament de premis es farà el dissabte 16 de juny a la Biblitoeca Antoni Pladevall i Font.

Cartell Solstici 2018

Bases del 16è Premi Solstici

1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents: A- Fins a 12 anys fets al llarg del 2018; B- A partir de 16 anys fets al llarg del 2018. S'hi podran presentar obres de prosa i poesia de tema lliure.

2. Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

3. Característiques de les obres presentades: Es presentaran tres còpies de l'obra, en DIN A-4 i per una sola cara. El cos de lletra serà 12 o similar i amb un interlineat d'1'5. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 10 pàgines. Per a les de poesia, es pot presentar un únic poema o un recull que no excedeixi els 200 versos. Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor. No s'admetran obres escrites per més d'un autor.

4. Les obres s'han de presentar dins un sobre tancat, on constarà la categoria (A o B) en la qual es participa i la modalitat (prosa o poesia), el pseudònim i el títol de l'obra. Dins aquest sobre s'hi adjuntaran en una plica les dades de l'autor: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic. Els treballs s'hauran d'entregar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell presencialment o per correu postal (carretera de Balenyà, 101 – 08552 Taradell (Barcelona). Pel que fa a les obres enviades per correu postal, seran acceptades aquelles que no portin el mata-segells posterior al 28 d'abril.

5. El termini de presentació finalitza el 28 d'abril de 2017.

6. Els premis són els següents: Prosa: 1r premi: 400 euros; Prosa: 2n premi: 250 euros; Poesia: 1r premi: 400 euros; Poesia: 2n premi: 250 euros; Premi infantil Jordi Capell de prosa : un lot de llibres; Premi infantil Jordi Capell de poesia: un lot de llibres.

7. Els premis seran atorgats per la votació dels membres del jurat del Premi Literari Solstici: Carme Bayot i Puig, Rosa Codina i Costa, Antoni Pladevall i Arumí, Aina Homs i Godayol, Jesús Ramos i Santiago, Aleix Solà i Pascual i Lluís Rovira i Masnou.

8. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el dissabte dia 16 de juny de 2017 a les 12 del migdia. Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis, essent aquest un requisit indispensable per poder rebre el guardó i la dotació econòmica (si fos impossible la seva presència, caldrà una persona que el representi).

9. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització. Les no seleccionades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits es destruiran.

10. La presentació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases. Els membres del jurat resoldran les qüestions no previstes a les bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà al web de l'Ajuntament de Taradell i de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

El Premi Solstici compta amb el suport de l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona i la col·laboració d'Òmnium Cultural, El Prat Verd, Auto Pla Vic, i el Restaurant El Nou Montseny.

Documents relacionats