Ple de maig de 2019

Dijous, 09/05/2019

Ple de maig de 2019

                                Ple de maig de 2019

 

CIU  

ERC SI

Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 27-12-18, de ratificació del conveni signat entre l'Ajuntament de Taradell i la companyia FM2 SL de data 20 de desembre de 2018. Exp. 1035/2018.

Si Si Si
 

Aprovació definitiva de l'Avanç del Pla Parcial núm. 7 el Vivet-Divisió en subsectors. Exp. 425/2017.

  Si  Si Si
   

Aprovació definitiva del Pla Parcial núm. 7 el Vivet-subsector 1. Exp. 426/2017.

 Si  Si Si

Aprovació de l'expedient de licitació per a l'adquisició de material esportiu de l'EAS i delegació a la junta de govern local. Exp. 453/2019.

Si Si Si

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 11 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.  Exp. 521/2019.

Si Si Si

Aprovació del pla econòmic i financer 2019-2020. Exp. 513/2019.

Si Si Si
Donar compte de les memòries i informes d'auditoria de les fundacions Vilademany, l'Arpa, i les Escoles Bressol de l'exercici 2018.  Exp. 547/19.      

 

 

 

 

 

Recursos i informació relacionada