Ple de juny de 2021

Dijous, 17/06/2021

 

ERC JxT

Incorporació d'un bé immoble del polígon El Vivet al Patrimoni Municipal del Sòl. Exp.1052/2020.

Si Si

Aprovació d'un conveni d'atermenament d'un bé immoble propietat de l'ajuntament situat al polígon El Vivet. Exp. 402/21.

Si Si

Aprovació del Pla de Millora Urbana del PAU-4-Verdaguer. Exp. 183/20.

Si Si

Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2021. Exp. 83/21.

Si Si

 

 

 

Documents relacionats