Ple de gener de 2023

Dijous, 26/01/2023

Punt de l'ordre del dia

ERC JxT
Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19/12/2022, d'adjudicació del contracte: Contractació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent- Fase I. Construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació. exp. 1128/2022.
Aprovació dels increments retributius previstos a la Llei Pressupostos Generals de l'Estat de 2023, al personal i càrrecs electes de la Corporació. Exp. 192/2023.
Aprovació definitiva del Pla Parcial 1-La Tomba (Gener 2023). Exp. 742/2020.
Pròrroga per a l'exercici 2023 del conveni amb la Fundació Vilademany pel finançament d'inversions i pel funcionament dels habitatges tutelats, residència i pisos tutelats. Exp. 72/2019.
Aprovació del manifest del projecte Equipaments 2030: responsables i educadors, i del protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis Equipaments 2030. Exp. 173/2023.
Adhesió al Pla d'igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat La Plana (2022-2026). Exp e-145/2023.

 

 

 

Documents relacionats