Ple de 3 d'agost de 2017

Dijous, 03/08/2017

Ple d'agost de 2017

                                Ple de 3 d'agost de 2017

 

CIU  

ERC SI

Aprovació del Compte General municipal de l'exercici 2016. Exp. 1047/2017

Si Si Si

Aprovació de la rectificació de l'inventari municipal a 31/12/2016. Exp. 1373/2017.

Si Si Si

Donar compte dels informes del Secretari-Interventor del 2n trimestre de 2017 (estat d'execució, Llei de morositat i PMP). Exp. 933, 934 i 950/2017.

     

Modificació de crèdit núm. 5/2017 del pressupost municipal. Exp. 1399/2017.

Si Si Si

Aprovació definitiva de la creació i registre de fitxers de dades personals de L'Ajuntament de Taradell. Exp.1111/2017

si Si Si
 

 

 

 

Recursos i informació relacionada