Partida literal de defunció

Obtenció de la partida literal de defunció.
Qui el pot demanar?
Per obtenir-la s’ha d’estar inscrit al registre civil de Taradell.
Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Documentació necessària?
Descripció documentació
Nom i cognoms del difunt.
Data de la defunció.
Llibre de Família amb la inscripció de la defunció.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre Civil de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7