Fe de vida i estat

Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Documentació necessària?
Descripció documentació
Nom i cognoms de l’interessat.
Exhibició del D.N.I.
Per la part del darrera de l’imprès ha de signar.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre Civil de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45