Procediment de reclamació de cens electoral

Reclamació per la correcció d'errors observats en el cens electoral.
Qui el pot demanar?
La persona interessada
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
El tràmit de la reclamació és immediat i es tramet a l’INE
Documentació necessària?
Descripció documentació
El DNI o qualsevol altre document acreditatiu
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45