Certificat històric d'empadronament

Certificat acreditatiu del temps que ha estat empadronat/ada al municipi.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o qualsevol persona major d’edat empadronada entre les dates sol•licitades, al mateix domicili.
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Cost
Les taxes previstes a l’Ordenança fiscal núm. 16 de l’Ajuntament de Taradell
Documentació necessària?
Descripció documentació
El DNI o qualsevol altre document acreditatiu (passaport, permís de residència, carnet de conduir o targeta d’identitat vigent (ciutadans UE))
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45