Reserva d'espai al Centre Cultural Costa i Font

Es tracta del tràmit necessari per poder fer ús dels diferents espais del Centre Cultural Costa i Font

Consulteu aquí la ocupació dels diferents espais del Centre Cultural

Can Costa - Calendari Google Públic - Llegenda

  • Podeu comprovar la disponibilitat de la sala que us interessa, segons la llegenda de colors corresponents.
  • Aquest calendari s'actualitza en el moment de fer-se efectiva la reserva, i la finalitat és facilitar que les entitats pugueu programar amb antelació les vostres activitats i evitar duplicitats.
  • Si ens feu arribar el formulari per mitjà de correu electrònic o fax, caldrà esperar la confirmació de la persona responsable del Centre per fer-se efectiva la reserva.
  • En cas que el dia que us interessi estigui ocupat poseu-vos en contacte amb la persona responsable del centre cultural per trobar possibles sol·lucions. 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física, entitat o empresa.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l’any

Quan es dóna resposta?

En un màxim d’una setmana.

Cost
L’ús dels espais del Centre Cultural estan determinats per l’ordenança fiscal núm. 44.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Cal omplir el formulari necessari segons si es vòl demanar l’ús de le sales polivalents o espai exterior, o bè la sala/vestíbul d’exposicions.
  • Documentació identificativa del sol·licitant.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Cal que ompliu i signeu el formulari corresponent a les oficines del Centre Cultural.
Adreces on dirigir-se:
Can Costa Centre Cultural
T.938 126 701
Ctra de Balenyà, 101
Via fax
Cal que ompliu, imprimiu i signeu el formulari corresponent i l’envieu per fax a les oficines del Centre Cultural.
Via correu-e
Cal que ompliu i envieu el formulari corresponent i l’envieu per correu electrònic a les oficines del Centre Cultural.
Fins que no es disposi del formulari amb signatura electrònica o el sol·licitant no en disposi, caldrà passar per les oficines per signar la sol·licitud.
Correus electrònics:
Can Costa Centre Cultural
cancosta@taradell.cat
Què, com i qui et respondrà?
La persona responsable del Centre Cultural es posarà en contacte amb el sol·licitant per confirmar-li la disponibilitat de l’espai.

Caldrà una reunió, prèvia a l’acte, amb el sol·licitant per signar físicament la sol·licitud i posar-se d’acord en els detalls.
Normativa de referència
Ordenança Fiscal núm. 44, taxa per l’ús de les instal·lacions del Centre Cultural Costa i Font.

Recursos i informació relacionada

Lloc