Autorització ambiental (Annex I de la Llei 20-2009)

Obtenció de l'autorització ambiental corresponent a activitats incloses a l'Annex I de la Llei 20/2009.
Activitats amb incidència ambiental alta.
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Quan es pot sol·licitar?
S’ha d’haver realitzat el tràmit:
  • Obtenció del certificat de compatibilitat urbanística corresponent a l’activitat sol·licitada.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Consultar l’Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Com iniciar el tràmit?
Per Internet
Únicament es poden presentar sol•licituds per via telemàtica directament a l’Oficina Virtual de Tràmit de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU).